1. Výber podlažia
2. Vyber bytu
Výber bytu
Vybraný byt:

A.001 - Predaný

Číslo bytu A.001
Počet izieb 3
Celk. Plocha 140.8 m2
Plocha bytu 93.1 m2
Plocha exteriéru 47.7 m2
Bytový dom A1
Podlažie 1

Cena bytu je uvedená s DPH a obsahuje cenu bytu, exteriéru, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach a pozemku.