1. Výber podlažia
2. Vyber bytu
Výber bytu
Vybraný byt:

A.401 - Predaný

Číslo bytu A.401
Počet izieb 4
Celk. Plocha 120.3 m2
Plocha bytu 108.0 m2
Plocha exteriéru 12.3 m2
Bytový dom A1
Podlažie 5

Cena bytu je uvedená s DPH a obsahuje cenu bytu, exteriéru, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach a pozemku.