1. Výber podlažia
2. Vyber bytu
Výber bytu
Vybraný byt:

A.502 - Predaný

Číslo bytu A.502
Počet izieb 3
Celk. Plocha 155.1 m2
Plocha bytu 105.7 m2
Plocha exteriéru 49.4 m2
Bytový dom A1
Podlažie 6

Cena bytu je uvedená s DPH a obsahuje cenu bytu, exteriéru, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach a pozemku.