1. Výber podlažia
2. Vyber bytu
Výber bytu
Vybraný byt:

A.003 - Predaný

Číslo bytu A.003
Počet izieb 2
Celk. Plocha 109.5 m2
Plocha bytu 61.8 m2
Plocha exteriéru 47.7 m2
Bytový dom A1
Podlažie 1

Cena bytu je uvedená s DPH a obsahuje cenu bytu, exteriéru, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach a pozemku.