1. Výber podlažia
2. Vyber bytu
Výber bytu
Vybraný byt:

A.103 - Voľný

Číslo bytu A.103
Počet izieb 3
Celk. Plocha 120.9 m2
Plocha bytu 108.6 m2
Plocha exteriéru 12.3 m2
Bytový dom A1
Podlažie 2
Cena za byt 329.000,- €

Cena bytu je uvedená s DPH a obsahuje cenu bytu, exteriéru, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach a pozemku.