1. Výber podlažia
2. Vyber bytu
Výber bytu
Vybraný byt:

A.102 - Predaný

Číslo bytu A.102
Počet izieb 2
Celk. Plocha 78.1 m2
Plocha bytu 65.4 m2
Plocha exteriéru 12.7 m2
Bytový dom A1
Podlažie 2

Cena bytu je uvedená s DPH a obsahuje cenu bytu, exteriéru, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach a pozemku.