1. Výber podlažia
2. Vyber bytu
Výber bytu
Vybraný byt:

B2.001 - Predaný

Číslo bytu B2.001
Počet izieb 4
Celk. Plocha 237.0 m2
Plocha bytu 155.0 m2
Plocha exteriéru 82.0 m2
Plocha pivnice 6.4 m2
Bytový dom B2
Podlažie 1

Cena bytu je uvedená s DPH a obsahuje cenu bytu, exteriéru, pivnice, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach a pozemku.