1. Výber podlažia
2. Vyber bytu
Výber bytu
Vybraný byt:

B2.101 - Predaný

Číslo bytu B2.101
Počet izieb 4
Celk. Plocha 158.0 m2
Plocha bytu 142.0 m2
Plocha exteriéru 16.0 m2
Plocha pivnice 6.0 m2
Bytový dom B2
Podlažie 2

Cena bytu je uvedená s DPH a obsahuje cenu bytu, exteriéru, pivnice, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach a pozemku.