1. Výber podlažia
2. Vyber bytu
Výber bytu
Vybraný byt:

C.001 - Predaný

Číslo bytu C.001
Počet izieb 4
Celk. Plocha 239.6 m2
Plocha bytu 157.6 m2
Plocha exteriéru 82.0 m2
Plocha pivnice 6.4 m2
Bytový dom C
Podlažie 1

Cena bytu je uvedená s DPH a obsahuje cenu bytu, exteriéru, pivnice, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach a pozemku.