1. Výber podlažia
2. Vyber bytu
Výber bytu
Vybraný byt:

C.201 - Predaný

Číslo bytu C.201
Počet izieb 4
Celk. Plocha 244.3 m2
Plocha bytu 228.3 m2
Plocha exteriéru 16.0 m2
Plocha pivnice 6.0 m2
Bytový dom C
Podlažie 3

Cena bytu je uvedená s DPH a obsahuje cenu bytu, exteriéru, pivnice, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach a pozemku.